Zielonogórskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Home / Zielonogórskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Zielonogórskie Centrum Zdrowia Psychicznego

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu uczestniczy w programie pilotażowym Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Nasze Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia opiekę psychiatryczną dla dorosłych mieszkańców powiatu zielonogórskiego i miasta Zielonej Góry.

e-mail: czp@ciborz.eu

 

Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) udziela świadczeń w zakresie:

  • całodobowego oddziału psychiatrycznego,
  • zespołu leczenia środowiskowego,
  • poradni zdrowia psychicznego,
  • poradni zdrowia psychicznego wraz punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym.

Świadczenia medyczne udzielane przez CZP są bezpłatne na podstawie kontraktu z NFZ.

 

W PZK dyżurują specjaliści w dni robocze w godz. 8:00-18:00.
Szukający pomocy dla siebie lub osoby bliskiej mogą zgłosić się do PZK bez skierowania i wcześniejszej rejestracji.
Osoba wyznaczona dokona oceny potrzeb zdrowotnych oraz zaplanuje plan pomocy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu

Oddziały Ogólne Psychiatryczne

66-213 Skąpe, Cibórz
tel. + 48 68 34 19 415

Pomoc Doraźna

66-213 Skąpe, Cibórz 7
tel. +48 68 34 19 415
(Izba Przyjęć)

 

DORMED Logo Centrum Medycznego DORMED w Sulechowie

 

 

Centrum Medyczne DORMED

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

Sulechów, ul. Bankowa 1
tel. +48 506 52 22

 

 

RELACJA

 

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „RELACJA”

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

Sulechów, ul. Zwycięstwa 1 (Budynek A)
gabinety od 0.15 do 0.17
tel. +48 505 510 830


Zespół Leczenia Środowiskowego

Zielona Góra
ul. Jasna 12/1u
tel. +48 782 614 637

Sulechów, ul. Zwycięstwa 1 (Budynek A)
gabinety od 0.15 do 0.17
tel. +48 505 510 830

 

MSWiA Zielona Góra

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Zielonej Górze

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

Zielona Góra, ul. Wazów 42
tel. +48 68 452 77 64