Author: Grzegorz Miłek (Grzegorz Miłek)

Home / Grzegorz Miłek
Otrzymaliśmy Grant związany z COVID-19
Wpis

Otrzymaliśmy Grant związany z COVID-19

Szpital w Ciborzu otrzymał grant w ramach projektu : „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

  • 1
  • 2
  • 5