Zielonogórskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Home / Zielonogórskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Zielonogórskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu uczestniczy w programie pilotażowym Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nasze Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia opiekę psychiatryczną dla dorosłych mieszkańców powiatu zielonogórskiego i miasta Zielonej Góry.

e-mail: czp@ciborz.eu

Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) udziela świadczeń w zakresie:

  • całodobowego oddziału psychiatrycznego,
  • oddziału dziennego psychiatrycznego,
  • zespołu leczenia środowiskowego,
  • poradni zdrowia psychicznego,
  • poradni zdrowia psychicznego wraz punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym.

Świadczenia medyczne udzielane przez CZP są bezpłatne na podstawie kontraktu z NFZ.

W PZK dyżurują specjaliści w dni robocze w godz. 8:00-18:00. Szukający pomocy dla siebie lub osoby bliskiej mogą zgłosić się do PZK bez skierowania i wcześniejszej rejestracji. Osoba wyznaczona dokona oceny potrzeb zdrowotnych oraz zaplanuje plan pomocy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu

Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny

66-213 Skąpe, Cibórz 52 tel. + 48 68 506 60 00 wew. 602, 612

Całodobowa Pomoc Doraźna

66-213 Skąpe, Cibórz 7
tel. +48 68 506 60 17  (Izba Przyjęć)

DORMED Logo Centrum Medycznego DORMED w Sulechowie

Centrum Medyczne DORMED

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

Sulechów, ul. Bankowa 1 tel. +48 506 52 22

  RELACJA

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „RELACJA”

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

Sulechów, ul. Zwycięstwa 1 (Budynek A)
gabinety od  15 do  17
tel. +48 505 510 830


Zespół Leczenia Środowiskowego

Zielona Góra ul. Jasna 12/1u tel. +48 782 614 637

Sulechów, ul. Zwycięstwa 1 (Budynek A)
gabinety od  15 do  17
tel. +48 505 510 830

MSWiA Zielona Góra

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

Zielona Góra, ul. Wazów 42 tel. +48 68 452 77 64