Kontakt

Home / Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu

Cibórz 5
66-213 Skąpe
woj. Lubuskie

NIP: 927-16-78-629
REGON: 000292793
KRS: 0000022812

Oddziały, pracownie, zakłady, apteka, laboratorium

Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny – A
PARTER – Gabinet zabiegowy :  wew.209
PARTER – Gabinet lekarski     :  wew.209
PIĘTRO – Gabinet zabiegowy :  wew.246
PIĘTRO – Gabinet lekarski      :  wew.318

Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny – B
PARTER – Gabinet zabiegowy :  wew.208
PARTER – Gabinet lekarski      :  wew.308
PIĘTRO – Gabinet zabiegowy   :  wew.225
PIĘTRO – Gabinet lekarski        :  wew.309

Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny – C żeński
Gabinet zabiegowy:  wew.452, wew.453
Gabinet lekarski     :  wew.451

Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny – C męski
Gabinet zabiegowy:  wew.216
Gabinet lekarski     :  wew.288

Całodobowy Oddział Psychogeriatryczny
PARTER – Gabinet zabiegowy: wew.204
PARTER – Gabinet lekarski    :  wew.319
PIĘTRO – Gabinet zabiegowy:  wew.324

Całodobowy Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych
Oddział:  wew.218, wew.317
Lekarz  : wew.292

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Oddział dla kobiet      :  wew.461, wew.462
Oddział dla mężczyzn:  wew.201

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
Oddział     : wew.219
Kierownik: wew.272
Lekarz       : wew 292

Całodobowy Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
Oddział     : wew.217
Kierownik: wew.272
Lekarz       : wew 292

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
Kierownik: wew.272
Lekarz       : wew.292

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny (kierownik)                 : wew.236
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny (pracownik socjalny): wew.295
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny nr 2                               : wew.202
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny nr 6                               : wew.206
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny nr 10                             : wew.213
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny nr 14 (parter)              : wew.293
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny nr 14 (piętro)              : wew.297
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny nr 15                             : wew.214
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny nr 15 (lekarz)              : wew.283

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Zielona Góra ul. Chopina 9)
Rejestracja: +48 68 322 18 68

RZECZNIK PRAW PACJENTA :  wew. 264


Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu WOTUW Zielona Góra
Rejestracja: +48 68 325 79 17, +48 68 324 33 78

LABORATORIUM
Kierownik Laboratorium:  wew. 277
Laboratorium                    :  wew. 228

APTEKA SZPITALNA
Kierownik Apteki : wew. 229
Apteka Szpitalna  : wew. 301

PORADNIA NEUROLOGICZNA:
Rejestracja : wew. 227

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
Zielona Góra: +48 68 322 18 68

Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych
Zielona Góra: +48 68 322 18 68

Poradnie Zdrowia Psychicznego
Cibórz            :  wew.231
Zielona Góra:  +48 68 322 18 68
Sulechów      :  +48 68 385 70 29

Zespół Leczenia Środowiskowego
Zielona Góra:  +48 68 322 18 68

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu WOTUW Zielona Góra
Zielona Góra:+48 68 325 79 17, +48 68 324 33 78

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych WOTUW Zielona Góra
Zielona Góra:+48 68 325 79 17, +48 68 324 33 78

Zakład Fizjoterapii:  wew.320

OŚRODEK REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ : wew.271

SEKCJA STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ROZLICZEŃ
Kierownik Sekcji:  wew. 224
Sekcja Statystyki Medycznej i Rozliczeń:  wew. 232

DZIAŁ FINANSOWO-EKONOMICZNY

Główny Księgowy:  wew. 240
Z-ca Głównego Księgowego:  wew. 244
Sekcja Księgowości Płac i Zasiłków:  wew. 238, 239
Sekcja Księgowości Finansowej:  wew. 245
Kasa:  wew. 248

DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY

Kierownik Działu:  wew. 310,+48  68 341 92 85
Sekcja ds. Techniczno-Eksploatacyjnych:  wew.243, +48 68 341 93 36
Sekcja ds. Zamówień Publicznych:  wew.265
Grupa Remontowo-Budowlana:  wew.285
Sekcja Gospodarcza:  wew.255
Warsztaty Konserwacyjne (kierownik):  wew.321
Transport – kierowcy:  wew.330
Oczyszczalnia Ścieków:  wew.211
Hydrofornia:  wew.281
Zaopatrzenie:  wew.298
Magazyn:  wew.263
Pralnia:  wew.303

SEKCJA KADR : wew.242

SEKCJA INFORMATYCZNA : wew.290

SEKCJA ORGANIZACJI I PROMOCJI : wew.241

ARCHIWUM: wew.237

STANOWISKA SAMODZIELNE

Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego: wew.241
Specjalista ds.Epidemiologii:
wew.296
Zakładowy Inspektor ds.Obronnych, OC, BHP i P.Poż
.: wew.257
Inspektor Ochrony Radiologicznej: wew. 227, w.326
Kapelan Szpitala: wew.223
Inspektor Ochrony Danych: wew.290
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych: wew.290

Telefony ogólne Szpitala

CENTRALA TELEFONICZNA

+48 68 34-19-255
+48 68 34-19-325
+48 68 34-19-335
+48 68 34-19-350
+48 68 34-19-450
+48 68 34-19-455
+48 68 34-19-525
+48 68 34-19-550

FAKS
+48 68 34-19-494

DYREKCJA SZPITALA

Dyrektor: wew. 234
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: wew. 261
Naczelna Pielęgniarka: wew.237
Sekretariat: wew. 234

IZBA PRZYJĘĆ

Izba Przyjęć: +48 68 34-19-415
Izba Przyjęć – dyżurka: wew. 231
Dyżurka Lekarska 1: wew. 252
Dyżurka Lekarska 2: wew. 251

Napisz wiadomość