Całodobowy Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Całodobowy Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych