Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej – Informacje

Home / Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej – Informacje

Rehabilitacja psychiatryczna to system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i medycznych umożliwiających chorym psychicznie w miarę samodzielną egzystencję i integrację społeczną. Działalność rehabilitacyjna jest wielokierunkowa i obejmuje swym zasięgiem różne służby i wszystkie grupy zawodowe pracowników. Chodzi o odtworzenie nie tylko utraconych sprawności, ale o rozwinięcie w jak największym stopniu możliwości chorego.
Rehabilitacja jest procesem , który przebiega za zgodą i wolą pacjenta. Wielostronne wysiłki mają na celu wprowadzenie korzystnych zmian w różnych sferach życia codziennego, zawodowego, rodzinnego, towarzyskiego, społecznego.

W szczególności można oczekiwać:

 • Poprawy zdrowia
 • Rozwoju nowych zdolności
 • Podtrzymywania konstruktywnej aktywności chorych
 • Zwiększenia możliwości i kompetencji społecznychZajęcia terapeutyczne są kierowane do chorych w zależności od ich predyspozycji, zainteresowań i możliwości.
  Są to np.:
 • Treningi umysłowe, łamigłówki, zagadki, gry towarzyskie, szachy, skrable, warcaby, kalambury
 • Zabawy ruchowe (tenis stołowy, dart, piłkarzyki, choreoterapia, taniec)
 • Muzykoterapia w formie czynnej i biernej (np. słuchanie muzyki, wspólne śpiewanie, karaoke, występy wokalne i muzyczne, nauka gry na gitarze)
 • Terapia sztuką (min. malowanie temperą i pastelą, twórczość z masą solną i papierowa, modeliną, wydzieranką, krepiną, techniki decupage, origami, wyszywanie, szydełkowanie)
 • Prezentacja twórczości literackiej chorych
 • Wystawy obrazów malowanych przez uczestników zajęć
 • Filmoterapia
 • Biblioterapia
 • Działania edukacyjne nt.
  * rzucania palenia
  * profilaktyki chorób zakaźnych HIV, AIDS
  * zapobiegania uzależnieniom
  * zdrowia psychicznego
  * racjonalnego odżywiania

( źródło: min. Joanna Meder – „ Nowoczesne formy rehabilitacji chorych na schizofrenię”)